BTC Hakkında

BATI TRAKYA CUMHURİYETİ


ANA BİLGİLER

Milli Marş: Ey Batı Trakyalı
Başkent: Gümülcine
Resmi Dil: Osmanlıca
Din: Müslümanlık
Yönetim: Cumhuriyet
Genel Kurmay Başkanı: Süleyman Askeri
Cumhurbaşkanı: Hoca Salih Efendi
Kuruluş Tarihi: 31 Ağustos 1913
Yıkılış Tarihi: 25 Ekim 1913
Nüfus: 234.700 (1913)
Yüzölçümü: 8.578 km²

TARİHİ
Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı ile ilgili olarak son antlaşmayı da 13 Mart 1914'de Sırbistan ile yapmıştı. İki devletin ortak sınırı kalmadığından, bu antlaşmada daha çok Sırbistan'da kalan Türkler'in durumu konusuna yer verildi ve "Batı Trakya Geçici Hükûmeti" kuruldu. Ancak 3 ay sürebildi.
29 Eylül1913'de Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Edirne dahil Doğu Trakya'nın Osmanlı Devleti'ne verilmesine karşılık Batı Trakya Bulgaristan'a bırakılmıştı. "Batı Trakya Geçici Hükûmeti" bu duruma karşı çıktı ve antlaşmayı tanımadığını ileri sürdü.

Aradan geçen süre içinde Geçici Hükûmet bütün bölgede teşkilatını kurdu ve 30000 kişilik bir de savunma gücü oluşturdu. Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlamıştır. Selanik doğumlu bir Yahudi olan Emanuel Karasu (Carasso) tarafından resmi bir haber ajansı kurulmuş; Fransızca ve Türkçe olarak Müstakil-Indépendant adında bir gazete çıkarılmıştır.

Bu gelişmeler üzerine Bulgaristan, bölgede yığınak yapmaya başladı. Ancak o dönemde Osmanlı Devleti, yeni kurulan bu cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakmıyordu. Buna ilaveten İstanbul’daki siyasi iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine Sadrazam Sait Halim Paşa hükûmeti, "Batı Trakya Geçici Hükûmeti" üzerine baskı yaparak bölgenin boşaltılmasını sağladı. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Osmanlı hükûmeti, Batı Trakya'yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakmıştır.

"Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti"'nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar tamamen işgal edilir ve bu devlet sona erer. Böylece Ağustos 1913'ün ilk günlerinde, Batı Trakya'da büyük ümitlerle başlayan bu kurtuluş mücadelesi de üç ay sonra Ekim sonlarında acı bir düşkırıklığı ile sona erdi. Bölgede bir yoğunluk oluşturan Türkler ve yüzyıllardır Türk hakimiyeti altında kalan bu topraklar da Makedonya gibi hudutlar dışında bırakıldı.


1912 Ekiminde başlayan, sonradan Romanya'nın da katılmasıyla bütün Balkanları kapsayan büyük kavga, Ağustos 1913'de yani 10 ay gibi kısa bir süre sonunda bitti. Bu büyük kavga neticesinde mirastan en büyük payı Yunanistan aldı.

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki 5 vilayeti, Selanik, Manastır, Kosova,Yanya ve İşkodra'nın paylaşılması sonucunda;

  • Yunanistan: 50.000 km², toprak ve 1.600.000 nüfus;

  • Sırbistan: 30.000 km², toprak ve 1.200.000 nüfus;

  • Bulgaristan: 18.000 km², toprak ve 1.000.000 nüfus;

  • Karadağ: 5.000 km², toprak ve 150.000 nüfus kazandılar.

Ayrıca Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti ve İşkodra'yı da topraklarına kattı. Balkanlı diğer uluslar, büyük mirası aralarında pay ederken ve Makedonya'yı adeta yutarlarken, buranın asıl sahibi olan Makedon halkından hiç bahsedilmedi. Ege adaları hakkında, büyük devletler Londra'da Şubat 1914'de şu esasları tespit ettiler: Meis hariç İtalya'nın işgal ettiği adalar onda; İmroz, Bozcaada hariç diğerleri Yunanistan'da kalacaktı. Ancak bu karar hukuki bir neticeye bağlanamadan I. Dünya Savaşı başladı. Batı Trakya Cumhuriyeti Türk devletlerinde ilk kez cumhuriyeti ilan eden devlettir.GÜNÜMÜZDE BATI TRAKYA
Batı Trakya Türkleri, günümüzde, Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş Türk Müslüman toplumu için ve bu toplum ile doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve kökenlerini ifade etmek için kullanılan tanımdır. Resmi istatistiklerce verilen rakamlar yapılan tanımlamalara göre değişmekte ise de, Batı Trakya Türklerinin nüfus yapısı üzerinde büyük darbe oluşturmuş özel bir etken Yunanistan hükümetinin bu ülkenin vatandaşlık yasası metninde 1955-1998 yılları arasında muhafaza ettiği ve insan haklarına temelden aykırılık oluşturan "Madde 19" olmuştur. Bu madde kapsamında Yunan hükümetinin "etnik açıdan" Yunan olmayan Yunanistan vatandaşlarının vatandaşlığını feshetme hakkı baki kalmış ve resmi belirlemelere göre toplam 46,638 Batı Trakyalı veya Oniki Adalı Türk, ata topraklarına bağ oluşturan vatandaşlık haklarını bu madde kapsamında kaybetmiştir. Bu yasa 1998'de geriye doğru telafi imkânı sağlanmaksızın yürürlükten kaldırılmıştır. Batı Trakya Türkleri'nin nüfusu 150.000 olarak tahmin edilmektedir.

BTC BAYRAĞI ve ANLAMI

Dosya:Flag of TRWT.svg

Batı Trakya Milli Bayrağındaki;
Yeşil renk dinimiz olan Müslümanlığı, siyah zemin üzerine yıldız Balkanlar'da yapılan zulmü, ay-yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir.

BTC MİLLİ MARŞI
Ey Batıtrakya`lı asil Türk çocuğu ne mutlu sana;
Sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş savaşına;
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına;
Selam duruyor milletler senin şu milli bayrağına.
Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu;
Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu;Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına;
Bu ne ülvi şereftir gömülmek ecdad toprağına;
Yurtta hürriyetin,istiklalin rüzgarı esiyor;

Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor;

Bu şanlı milli istiklal savaşından asla dönülmez!
Karşımıza çelik ordular da çıksa,bizi ürkütemez!

Biz; milli istiklal için Meriç`i,Karasu`yu aştık;
Bütün müstevlileri ezerek,yenerek hedefe ulaştık;
Balkan`larda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık;
İlk defa hürriyet fikrinin meş`alesini biz yaktık;

Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak!
Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçaçak!

Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız;
Şu steplerin kurd`u, arslan`ı göklerin kartalıyız;
Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınaları andırır;
Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır;

Batı Trakya cumhuriyeti yaşayacak, yaşayacak!
Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak!

Ey şirin Batı Trakya!. İşte nihayet esaretten kurtuldun;
Ey düşmanlar!. Sanmayınki savaşlardan bu millet yorgun;
Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak;
Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak;

Batı Trakya Gen.Kur.Bşk. P.Kur.Bnb.
Sülayman ASKERİ
Dedeağaç,3 Eylül 1913 Batı Trakya


Kaynak: www.vikipedi.org
            S.Kutay Küçükler

BTC: Batı Trakya Cumhuriyeti

www.batitrakyacumhuriyeti.tr.gg


 

Saat
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=